Utcai szociális munka

Az utcai szociális munka során a nehezen mozdítható, közterületen, nem lakáscélú helyiségekben éjszakázó, fedél nélkül élő emberek számára próbáljuk a szociális ellátásokat elérhetővé tenni. Az utcai szolgálatok célja a területükön fellelhető hajléktalan emberek felkutatása és gondozása, a felmerülő krízishelyzetek megoldása, a rászorulók intézményes ellátáshoz jutásának elősegítése, szálláskeresés, valamint információnyújtás az igénybe vehető szolgáltatásokról.

A Menhely Alapítvány 2000 óta végez utcai szociális munkát, és az elsők között csatlakozott az utcai munkát végző szervezetekhez. 2008-tól a Józsefvárosi Utcai Gondozó Szolgálat és az Erzsébetvárosi Utcai Gondozó Szolgálat mellett – a IX. kerületi önkormányzat felkérésére – beindította a Külső-Ferencvárosi Utcai Gondozó Szolgálatát is.

Utcai gondozó szolgálataink finanszírozásához normatív állami támogatást veszünk igénybe, amely azonban csak részben fedezi egy-egy szolgálat működését. 2009-ben mindhárom kerület önkormányzatával kötöttünk ellátási szerződést; ezen kívül pályázati forrásokat is felhasználunk ahhoz, hogy munkánkat minél jobb minőségben lássuk el.

Szolgálataink feladatai a krízisintervenciótól kezdődően a felkutatáson, kapcsolattartáson át az esetkezelésig terjedő skálán valósulnak meg.

Krízisintervención azokat a beavatkozásokat, sürgős eseteket értjük, amikor életveszély, illetve testi épség veszélye vagy egyéb ok (például fertőző betegség) miatt a helyszínen azonnali célzott segítség szükséges. Ezekben az esetekben a veszélyeztetettség megszüntetése, továbbá a hajléktalan ember intézményes ellátáshoz juttatása az elsődleges cél. Az elmúlt években kialakult az utcai szociális munka háttérintézmény-rendszere, így az esetek többségében megfelelő ellátáshoz segítjük a rászorulókat. Utcai szociális munkásaink elsősorban az alapítvány Diszpécser Szolgálatához telefonon érkezett bejelentések alapján mennek ki a helyszínekre, emellett terepbejárásaink során is találkozunk olyan helyzetekkel, amelyeknél krízisintervencióra van szükség.

Az utcán végzett szociális munka fontos eleme a terepbejárások során fellelt, közterületen élő, az utcai jövedelemszerzésre berendezkedett fedél nélküli emberekkel történő kapcsolattartás. Fontosnak tartjuk, hogy az utcán élő emberek felismerjék: már azzal is javíthatnak helyzetükön, ha megpróbálják igénybe venni a hajléktalanellátó intézmények valamelyikét. Mára már szinte közhelynek számít, hogy sokan azért alszanak az utcán, mert a lopások és egyéb atrocitások miatt félnek bemenni az éjszakai szállókra. Problémát jelent a párok elhelyezése is, hiszen az ellátórendszer férfi és női egyéni problémaként próbálja kezelni a hajlék nélkül élők lakhatási gondjait, így kevés a pároknak fenntartott férőhely. Munkánkban a legnagyobb siker az, ha valamilyen önálló lakhatási megoldást, többnyire albérletet sikerül találni ügyfeleinknek. Szintén nagy eredménynek számít, ha valaki az utcáról a hajléktalan-ellátó intézmények valamelyikébe hajlandó költözni, és a továbbiakban onnan próbál továbblépni. Amikor ezek a célok még elérhetetlen távolságban vannak, akkor a rendszeres kapcsolattartás mellett előrelépésnek azt tekintjük, ha valaki igénybe veszi nappali melegedőink szolgáltatásait.


Józsefvárosi Utcai Gondozó Szolgálat

Elérhetőségeink:  
Telefon: +36 1 333 59 98  
pratermenhelyhu2

Koordinátor: Lapis Kristóf 

Szolgálati idő:
(április 1. - október 31.) hétfő - péntek: 16:00–22:00 h
(november 1. - március 31.) heti 5 alkalommal: 16:00–22:00 h
 

A Józsefvárosi Utcai Gondozó Szolgálat 2000-től működik. A kezdetektől jelen vagyunk a fővárosban végzett utcai szociális munka gyakorlatának kialakításában, fejlesztésében. Munkánk során a hajléktalanság formáinak igen széles skálájával találkozunk: a nem lakás céljára szolgáló helyiségekben, elhagyott gyárépületekben, ipartelepeken lakókkal; a lépcsőházakban, kapualjakban éjszakázókkal; a belvárosi aluljárókba berendezkedő és nehezen motiválható fedél nélkül élő emberekkel. A területünkön újonnan megjelentekkel felvesszük a kapcsolatot, a meglévő ügyfeleket folyamatosan látogatjuk, és igény szerint segítjük.

A Józsefvárosi Utcai Gondozó Szolgálat háttérintézménye a Práter utcai Nappali Melegedő. Innen indulnak terepre munkatársaink. Elsődleges célunk, hogy felhívjuk az utcán éjszakázók figyelmét intézményünk szolgáltatásaira: A melegedőben tisztálkodhatnak, étkezhetnek; továbbá információval szolgálunk a szociális ellátásokról, szálláslehetőségekről, munkalehetőségekről.

Több éves gondozási munkánk eredményeképpen sok utcán megismert kliensünk jár be a melegedőbe, és ha szükségük van valamire, azt már a melegedő ügyfeleként intézik. Elsősorban a napi tisztálkodásra (fürdés, mosás) és ügyintézésre tartanak igényt. Előfordul az is, hogy egy-egy utcán élő ügyfelünk hivatalos, bejelentett munkát szeretne kapni, vagy esetleg egy újabb szakmát szeretne elsajátítani. Ehhez álláskereső irodánk tud segítséget nyújtani. Munkánk mára közismertté vált, a lakosságon kívül a VIII. kerület, illetve a főváros hatóságai - a rendőrség, az önkormányzat, valamint a közterület-fenntartók - is egyre gyakrabban kérik szociális munkásaink segítségét a felmerülő problémák kezeléséhez, aluljárók és más területek felderítéséhez.

 


Erzsébetvárosi Utcai Gondozó Szolgálat

Elérhetőségeink:  
1073 Budapest, VII. Kürt utca 4.  
Postacím: 1410 Budapest, Pf: 216.  
Telefon:+36 1 322 34 23  
kuertmenhelyhu2

Vezető: Sass Lajos  

Szolgálati idő:
április 1-től október 31-ig hétfő - péntek 16:00 - 22:00 h
november 1-től március 31-ig hétfő - vasárnap 16:00 - 22:00 h

Alapítványunk 2002 óta végez utcai szociális munkát Erzsébetvárosban. Az Erzsébetvárosi Utcai Gondozó Szolgálat téli időszakban Speciális Utcai Szolgálatként is működik. Ez azt jelenti, hogy szükség esetén nemcsak a VII. kerületben végzünk utcai munkát, hanem a Regionális Diszpécser Szolgálat koordinálásával Budapest és Pest megye teljes területén segítjük a közterületen élő, fedél nélküli embereket. Lakossági és egyéb bejelentések, ügyfeleink jelzései és a terület bejárása alapján kutatjuk fel a rászorulókat.

Az egyéni és a közösségi szociális munka eszköztárát felhasználva próbáljuk megoldani az utcán, közterületen élő emberek problémáit (krízisintervención kívül beszélgetés, információnyújtás, életvezetési tanácsadás, stb.). Háttérintézményként Kürt utcai nappali melegedőnk biztosítja a megfelelő működéshez szükséges feltételeket (iratbeszerzések, ügyintézések, szükséges eszközök tárolása, nyilvántartás vezetése, stb.).

Munkánkban nagy hangsúlyt kap a rendszeresen látogatott, és a lakhatáshoz segített emberekkel való kapcsolattartás. Az utcán élőket megpróbáljuk rendszeres jövedelemhez, segélyhez, nyugdíjhoz juttatni; amennyiben ezzel már rendelkeznek, akkor elhelyezésüket próbáljuk megoldani.


Külső-Ferencvárosi Utcai Gondozó Szolgálat

Elérhetőségeink:  
Telefon:+36 1 333 59 98  
pratermenhelyhu2

koordinátor: Lindeborg Gábor  

Szolgálati idő:
április 1-től október 31-ig hétfő - péntek 16:00 - 22:00 h
november 1-től március 31-ig hétfő - vasárnap 16:00 - 22:00 h

A Külső-Ferencváros közterületein élő hajléktalan emberek segítését 2008 júliusától végezzük. Az utcai munka háttérintézményét a Kürt utcai és a Práter utcai Nappali Melegedők biztosítják. Ellátási területünk a Vágóhíd utca – Üllői út – Határ út – Soroksári út által határolt terület, és a kapcsolódó metróaluljárók.

A kerületrész sajátossága, hogy a hagyományos nagyvárosi helyszíneken kívül több olyan területet is magában foglal, amely a tömegközlekedési csomópontoktól és/vagy útvonalaktól távolabb esik; vagy nagyobb összefüggő zöldterület, használaton kívüli iparterület, üres telek jellemzi. Ezek a területek lehetőséget kínálnak arra, hogy egy-egy ember, illetve kisebb „kolóniák” rendezkedhessenek be tartós lakhatásra az általuk emelt viskókban, nejlonsátrakban. Viszonylag stabil szállásukban, rejtettebb helyszíneken, így a külvilágtól elzártabban élnek. Ellátásukban a rendszeres kapcsolattartás a legfontosabb. Rendszerint csak akkor kérnek segítséget, ha általuk nehezebben megszerezhető, a létfenntartáshoz szükséges eszközre, tárgyra (fekhely, takaró, tüzelő, kályha, edények, lábbeli) van szükségük. Nehezen boldogulnak a hivatalokban, ezért ügyintézési problémáikkal is hozzánk fordulnak.

Munkánk során sikerült ellátási területünket feltérképeznünk. Az itt megtelepedő emberek nagy részével már találkoztunk, és folyamatosan tartjuk velük a kapcsolatot. Továbbra is lehetnek azonban olyan területeken (romos házakban, pincékben, elhagyott gyárterületeken) lakók vagy éjszakázók, akik rejtve maradhatnak előttünk.

Zuglói Utcai Gondozó Szolgálat

Elérhetőségeink:  
Telefon: +36 1 338 4186  
kartyasmenhelyhu2

Koordinátor: Kártyás Irén  

Szolgálati idő:
(november 1. - március 31.) vasárnaptól csütörtökig: 18:00–22:00 h
 

Zuglói Utcai Gondozó Szolgálatunk 2016. februárjától dolgozik a Főváros XIV. kerületében, amit a Zuglói Önkormányzat pályázati felhívása tett lehetővé. Ellátási területünk a Nagy Lajos király útjától a városhatár felé eső közterületek.

A kerületben utcai szolgálatot működtető Myrai Vallási Közhasznú Egyesülettel, illetve a BMSZKI-val kötött háromoldalú együttműködési megállapodás szerint azokban az időszakokban, amikor a többi szolgálat nem működik, mindhárom szervezet fogad jelzéseket a kerület teljes területéről.

A terület bejárásának tervezéséhez munkatársaink számítógépes programunkkal útvonaltervet készítenek. A helyszíneket legalább hetente egy alkalommal felkeressük, de a legkritikusabb állapotban lévő ügyfeleinket hetente több alkalommal is meglátogatjuk. Szélsőséges időjárási körülmények között a különösen veszélyeztetett ügyfeleket naponta, vagy akár egy napon belül többször is felkeressük.

Szakmai programunk leghangsúlyosabb eleme az esetkezelés. Ügyfeleink segítésére egyéni gondozási tervet készítünk. Ezekben az adott ügyfél fizikai-mentális állapotához igazodó, reális, de az utcai lét felszámolása irányába mutató célt/célokat tűzünk ki. Az egyes ügyfeleink veszélyeztetettségének mértéke nagyon széles skálán mozog. A fűthető lakókocsikban, bódékban, sátrakban saját maguk számára otthont teremtő emberek elhelyezésére az intézményrendszer nem megfelelő alternatíva. Esetükben általában egyéb ügyekben (egészségügyi ellátás megszervezése, jövedelemszerzés, családi kapcsolatok rendezése) próbálunk segítséget nyújtani. Minden más esetben azonban elsődleges feladatunknak tekintjük annak biztosítását, hogy otthontalan ügyfeleink ne kényszerüljenek az utcán élni.