Elérhetőségeink:

1088 Budapest, Szentkirályi utca 22 - 24.
levelezési cím: 1082 Budapest, Baross utca 41. I. em.
Telefon: +36 1 789 62 77, +36 20 934 58 21

Vezető: Gurály Zoltán

Nyitva tartás:
a programok szerint

Az állami tulajdonú, volt pártirodát – amely egykoron arisztokrata lakás volt – 2007 óta szociális területen működő civil szervezetek használják. Az irodahelyiség kezelője a Hajléktalanokért Közalapítvány. A közalapítványtól az irodahelyiséget pályázat útján kapta meg használatra az alábbi konzorcium, cserébe azért, hogy a központot fenntartsa és működtesse. A konzorciumi partnerek a következő szervezetek voltak: Menhely Alapítvány, mintgesztor szervezet; Léthatáron Alapítvány, Rés Alapítvány, Twist Alapítvány, Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei, Budapesti Szociális Forrásközpont, Új Út Szociális Egyesület, Szalmaszál a Hajléktalanokért Alapítvány, Keresztény Advent Közösség, Van Esély Alapítvány és a Magyar Vöröskereszt.

A 300 négyzetméteres, elhanyagolt állapotban lévő irodahelyiség 2007 őszén és 2008 tavaszán alapvető felújítási munkálatokon esett át. A felújítást a Magyar Államkincstár, a Budapest Bank és a Menhely Alapítvány hozzájárulásával végeztük el, a berendezés nagy részét pedig egy HEFOP (Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program) pályázat keretéből szereztük be. Az intézmény alapvetően a hajléktalan ellátásban aktív szerepet vállaló szervezetek háttértevékenységeinek ad otthont, de a hajléktalan emberek ügyét magukénak érző, közvetlen segítői munkát nem végző szervezetek is tartanak itt rendezvényeket. Szívesen látjuk azokat a szervezeteket is, amelyek közösségfejlesztői munkájuk során a hajléktalansághoz hasonló, más hátrányos helyzetű csoportok érdekeit védik. Természetesen helyet biztosítunk a hajléktalan emberek önszerveződésének eredményképpen létrejövő kulturális és érdekképviseletet ellátó mozgalmaknak, csoportoknak. Néhány szervezet a napi tevékenységekhez kapcsolódó háttérmunkát is a „Tégy az emberért!” Információs és Képzési Központban végzi. Itt zajlanak a pályázati tanácsadáshoz és pályázati értékeléshez tartozó megbeszélések. A segítői munka hátterét biztosítják ezen kívül mindazok a módszertani munkához kapcsolódó műhelyek, melyeknek az intézmény ugyancsak helyt ad. Itt cserélik ki tapasztalataikat – havi rendszerességgel – a budapesti utcai szociális munkások, az éjjeli menedékhelyek vezetői, a Pest megyei családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok, és a nappali melegedők szociális munkásai.

A házban a rendezvények szervezésére egy 77 négyzetméteres nagytermet, és egy 46 négyzetméteres kisebb, úgynevezett könyvtárszobát lehet használni. Működnek itt időszakos és állandó munkaállomások is; ilyen például a Menhely Alapítvány Módszertan, amely a Február Harmadika elnevezésű évenkénti országos adatfelvételét erről a helyről szervezi. A nagyterem kiválóan alkalmas nagyobb rendezvények (filmvetítések, sajtótájékoztatók, szakmai műhelyek) lebonyolítására, a könyvtárszoba pedig team-ek, esetmegbeszélő csoportok szakmai megbeszélésére, kisebb létszámú rendezvények megtartására. A könyvtárszoba falain található polcokon a rendszerváltást közvetlenül megelőző, és az azt követő évtized szociálpolitikájának dokumentumai találhatóak meg, melyeket Győri Péter gyűjtött össze.

Amennyiben van szabad kapacitásunk, az ingatlan könyvtárhelyiséget és nagytermét használhatják olyan civil és vagy /segítő szervezetek, akik nem rendelkeznek megfelelő helyiséggel programjaik megvalósításhoz.

A terembeosztásokról itt tájékozódhat.

A használatra személyes egyeztetés követően van lehetőség. Kérjük 0620-9345-821-es számot hívja!. A használónak vállalnia kell, hogy a közösségi használat szabályai szerint működő intézmény fenntartásához a keletkező költségek térítésével, valamint a működőképes fenntartásához szükséges (előre megbeszélt) tevékenységek elvégzésével hozzájárul. Jelenleg a Nagyterem egy órás használatának a költsége nyári időszakban 1500 Ft, téli időszakban 2500 Ft. A Könyvtárterem költsége 1000Ft/óra, fűtési szezonban 1500Ft/óra.