Az aláíró szervezetek pályázatot kívánnak benyújtani az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány 2009. évi pályázati felhívásának „1. 1. a Krízisautók és Speciális Utcai Gondozó Szolgálatok támogatása” programjára az alábbiak szerint:

1, Krízisautó üzemeltetése:

Szervezet Működési időtartam
Baptista Szeretetszolgálat heti 50 óra

hétköznap 08,00-18,00 óráig

Menhely Alapítvány Gondozási Központ heti 104 óra

H-P, V: 18,00-08,00 és

Szo-V: 08,00-18,00 óráig

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szo: 18,00-08,00 óráig

2, Speciális Utcai Gondozó Szolgálat üzemeltetése:

Szervezet Működési időtartam
Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei H-P: 21,00-01,00

Szo-V: 16,00-22,00

Magyar Máltai Szeretetszolgálat H-P: 21,00-02,00

Szo-V: 14,00-19,00 óráig

Menhely Alapítvány

Kürt utcai Nappali Melegedő

H-V:

16,00-22,00 óráig

Magyar Vöröskereszt Százhalombattai Szervezete H-P: 16,00-24,00

A hat szervezet kifejezi azon szándékát, hogy - amennyiben az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány pályázatán sikerül a szükséges forrásokat biztosítani - a téli krízisidőszakban (2009. november 1-től 2010. március 31-ig) Krízisautót és Speciális Utcai Szolgálatot üzemeltetnek.

A Krízisautók a téli időszakban egymással és a Regionális Diszpécser Szolgálattal együttműködve napi 24 órában, a Diszpécser Szolgálat közvetlen irányítása alatt látják el a lakossági bejelentések alapján Budapest és Pest Megye közterületein felkutatott, krízishelyzetben lévő fedél nélküli embereket, illetve amennyiben nem jön bejelentés, működési idejükben a felkutatást végeznek, illetve a Budapest környéki kistelepüléseken látják el a rászorulókat.

A Speciális Utcai Gondozó Szolgálatok az általuk üzemeltetett utcai gondozó szolgálat működési idejében krízishelyzetben (amikor a közterületen krízishelyzetbe kerülő emberekre vonatkozó bejelentések magas száma miatt a működő Krízisautók kapacitása kevés) a Regionális Diszpécser Szolgálat kérésére saját ellátási területükön kívül is közreműködnek a kritikus helyzetbe kerülő fedél nélküli emberek ellátásában. A Speciális Utcai Gondozó Szolgálatok vállalják, hogy legalább heti 30 órában, a téli időszakban legalább 18-22 óráig a működési engedélyükben meghatározott ellátási területen tartózkodnak.

A Krízisautók és Speciális Utcai Gondozó Szolgálatok ellátási területe Budapest és Pest megye teljes területe.

Az aláíró szervezetek a szolgáltatást annak teljes működési idejében mobiltelefonnal, ügyfelek szállítására alkalmas gépkocsival, és legalább két szociális munkással biztosítják, akik közül az egyik legalább 3 éves utcai szociális munkás gyakorlattal rendelkezik.

Az aláíró szervezeteknek vállalják a rendszeres részvételt az Utcai Gondozó Szolgálatok Szakmai Fórumának és Esetmegbeszélő Csoportjának munkájában.

A szándéknyilatkozatot aláíró szervezetek továbbá vállalják, hogy a program megvalósításában szakmailag együttműködnek, tapasztalataikat, és a Krízisautó és a Speciális Utcai Gondozó Szolgálatok működésére vonatkozó információikat átadják egymásnak. A krízishelyzetek kezeléséről, megoldásáról, az esetlegesen felmerülő problémákról dokumentációt készítenek.

Budapest, 2009. július 10.