Elérhetőségeink:  
1073 Budapest, Kürt u. 4.  
Telefon: +36 1 322 34 23  
fedelnelkulmenhely2
Alapítványi koordinátor: Kepe Róbert  

Nyitva tartás:  
hétfő-péntek: 9:00 – 12:00 h  

A Fedél Nélkül – hajléktalanok lapja, az első magyar nyelvű utcalap. Alapításához néhai Ungi Tibor főszerkesztő a Menhely Alapítványtól kért és kapott segítséget. Szervezetünk a mai napig ellátja a lap kiadójaként reá háruló kötelességeit. A lap első száma 1993 első felében jelent meg annyi példányszámban, amekkorára igény volt, négy A/4-es oldal terjedelemben – egy ív A/3-as lapra fénymásolva készült –. Az első számokban az ekkor még formálódó hajléktalan ellátó rendszerről, a friss szociális törvény rendelkezéseiről szóló írások, illetve üzenetek, versek, s grafikák kaptak helyet. Az idő előrehaladtával a lap egyre következetesebben hajléktalan szerzők munkáit adta közre. Vételárat – az első néhány számot kivéve – nem állapítottunk meg.

2008 márciusától a rendelkezésünkre álló felület újabb négy oldallal bővült. 2009 őszétől lapunk már színes borítóval jelenik meg, 12 oldal terjedelemben. Példányszámunkat megpróbáljuk az igényekhez szabni: 2014-ben 6000 és 11200 között ingadozott, lapunkból összesen mintegy 170.000 példány fogyott.

Terjesztők

Lapunk terjesztését – néhány kivételtől eltekintve – hajléktalan emberek végzik, akik terjesztési szabályzatunkat betartva, fényképes kitűzőnket viselve, kollégáinkkal együttműködve jogosultak lapunk terjesztésére. A lap példányait közvetlenül a nyomdától vásárolják meg 35 Ft/db áron. Bevételeikről nem kell elszámolniuk.
A lap létrehozása óta 2014 utolsó napjáig 2154 terjesztőt regisztráltunk, 2014-ben 328 fő fordult meg szerkesztőségünkben.

2005 nyarán hoztuk létre Kiemelt Terjesztői mintacsoportunkat azon terjesztőinkből, akik személyes példája, munkavégzése utat mutathat a többieknek. Kiemelt terjesztőink közül néhányat sikerült bevonnunk a lap életébe, ma már nagyban segítik munkánkat, ügyeletet adnak melegedőnkben, helyszíni ellenőrzéseket végeznek, közös programokat szerveznek, illetve közösségi munkát végeznek. Kiemelt terjesztőink ma már zárt klubban dolgoznak, új tagot csak a régiek támogatásával vesznek fel. Megkövetelik egymástól a klub életében való rendszeres részvételt.

Nagyon fontosnak érezzük – így alapműködésünk részének tekintjük – terjesztőink munkavégzésének ellenőrzését. Terjesztőink sokkal nagyobb bizalommal fordulnak problémáikkal olyan kollégához, akivel saját „pályájukon” találkoztak, s nem csupán a szerkesztőségből ismerik. 2014-ben 600 helyszíni ellenőrzést végeztünk. A BRFK Közlekedésrendészetével 2007-ben kötött megállapodásunk értelmében új, színesebb, nehezebben hamisítható terjesztői igazolványokkal és fényvisszaverős mellényekkel láttuk el terjesztőinket, a BRFK munkatársai pedig rendszeres balesetvédelmi oktatásokkal segítik munkánkat. Az utóbbi néhány évben a főváros jelentős részén rendeztük terjesztőink közterület-használatának kérdéseit.

Szerzők

2003-ban létrehozott dokumentumtárunkban ma már közel ötszáz szerző több ezer, még kiadatlan kéziratát őrizzük. Kéziratainkból két igényes antológia látott napvilágot a Barrus Kiadó gondozásában Alkonyzóna, illetve Alkonyattól pirkadatig címmel. Több szerzőnk is önálló kötettel jelentkezett és kiadtuk első, saját kötetünket is, Csöbörből vödörbe címmel, melyben a 2013. évi hajléktalan humorfesztivál anyagaiból válogattunk. Művészeti pályázatunkon keresztül 350 otthontalan alkotóval dolgoztunk együtt, és több tucat kortárs (nem hajléktalan) alkotóval. Otthontalan szerzőinkből 2006-ban alakult meg a Vagyunk – Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete.

2014 elején bezárt alkotóházunknak új helyszínt keresünk.

Művészeti pályázat

2004 februárjában, 250. lapszámunkban művészeti pályázatot hirdettünk meg a hajléktalan embereknek. Havonta három kategóriában (vers, próza, grafika) pénzjutalommal díjazzuk a három-három legszínvonalasabb művet. A díjazott munkákat közöljük lapunkban, így szerzőink egy része némi fizetséghez juthat hozzá a publikációkért.

A legtöbb alkotás Budapestről érkezik, de egyre nagyobb arányban kapunk pályázatot a vidéki városokból is. 2014-ben már több tucat vidéki településről érkeztek alkotások, kezdeményezésünk ma már országosan is ismert a hajléktalan-ellátásban.

2004 februárjától 2014 decemberéig összesen 2824 pályázatot kaptunk, mely 349 pályázótól 7469 pályamunkát jelentett. 2014-ben 86 személytől 320 pályázat, 514 pályamunka érkezett hozzánk; közülük tizenhatan újonnan kapcsolódtak a programba.

Első Kézből a Hajléktalanságról

A Norvég Alap támogatásával 2009 októberében indult el iskolai programunk „Első Kézből a Hajléktalanságról” (EKH) címmel. A program keretében egy otthontalan ember és egy szociális munkás részvételével általános és középiskolákba, valamint felsőoktatási intézményekbe járunk beszélgetni a hajléktalanságról. Az első két hónap során 22 előadást tartottunk, körülbelül 450 diákot értünk el. A visszajelzések szerint alig volt olyan hallgató, akit érintetlenül hagyott a téma; a legtöbben mélységes döbbenettel fogadták a hajléktalan ember élettörténetét és átértékelték magukban a hajléktalanságról alkotott addigi véleményüket.

A programról részletesen itt olvashat.

Sztárinterjúk és az Utcák Népe Melléklet

A Nemzeti Civil Alapprogram pályázati támogatásával indult programunk 2009 novemberétől működik, önkéntesek és otthontalan szerzőink közösen szervezik. Száznál több közismert emberrel készült interjú jelent meg az FN hasábjain, többek közt Halász Judit, Hobo, Koltai Róbert, Böjte Csaba atya, Szélyes Imre, Fullajtár Andrea, Csernus Imre is szerepelt az újság címlapján. Az ismert emberek megszólítása szándékaink szerint emeli a lap színvonalát és növeli ismertségét, illetve ráirányítja az emberek figyelmét a hajléktalanságra, mint problémára.

Önkéntesek

Teendőink két főállású koordinátorra hárulnak, akiknek kevés a rendelkezésükre álló munkaidő; a feladataink végzésébe bevont hajléktalan embereken kívül kéttucatnyi önkéntes segít, összesen háromtucatnyi ember. Bevonásuk pótolhatatlan segítséget jelent mind a lap tartalmát, mind megjelenését illetően.

2015-ben legfontosabb feladataink közt szerepel Első Kézből a Hajléktalanságról c. programunk folytatása, és a modell terjesztése vidéki nagyvárosokban. Ugyanígy folytatjuk önkénteseink önállóan működő kiscsportokba szervezését, szerzőink publicitásának emelését, kiállítások, felolvasások szervezését; tervezzük újabb saját kiadású kötet megjelentetését. Tovább folytatjuk a tárgyalásokat a „még nem érzékenyített” fővárosi önkormányzatokkal terjesztőink közterület-foglalásáról, szervezzük hirdetési felületeink értékesítését, ami oldalszámunk további növelésének alapja lehetne.

Alapvető célunk nem változott, olyan olvasható, közérdeklődésre számot tartó lapot szeretnénk életre kelteni, mely – egyedi jellegzetességeinek megőrzése mellett – kívül-belül méltó társa lehet a Nyugat-Európában már sok helyütt létező, népszerű utcalapoknak. A laphoz szorosan kapcsolódó, szociális munkásokból álló stáb öt-hatszáz hajléktalan ember sorsának alakulását lenne képes figyelemmel kísérni, segíteni, ezért minden eszközt szeretnénk megragadni ennek újbóli megszervezésére.

www.fedelnelkul.hu