• 50 hajléktalan férfinak éjszakai szállást nyújtunk. Budapest belvárosában minden éjszaka 50 ember aludhat menedékhelyünkön. Hálótermeinkben bárki ingyen alhat, aki viselkedésével nem zavarja a többieket, és együttműködik annak érdekében, hogy megakadályozzuk a fertőzéseket. A menedékhely este hat és reggel nyolc óra között tart nyitva.

 • 24 idős hajléktalan férfinak otthont biztosítunk. Életük végéig itt lakhatnak, teljes ellátást kapnak; egészségügyi ellátásukat két ápoló segíti. Az idősotthonokhoz hasonlóan foglalkoztatási és szabadidős programokat szervezünk számukra.

 • Két embert tudunk krízishelyzet esetén elkülönítő szobában elhelyezni. Lehetőségünk van arra, hogy befogadjunk a szállóba olyan embereket is, akik elhanyagolt állapotuk miatt egyébként nem lehetnének közösségben.

 • A Fedél Nélkül című utcalap kiadói vagyunk. Kollégánk szerkeszti a lapot, mi szervezzük a nyomtatását, a nyomda pedig intézményünkben önköltségi áron árusítja a lapot a hajléktalan terjesztőknek.

 • Téli időszakban lábadozót működtetünk beteg, legyengült hajléktalanok számára. Ha megfázik és lázas lesz az utcán elő ember, betegszobai ellátást igényel, amelyet a hajléktalan szállók nem tudnak biztosítani. Ilyen esetben a hajléktalan lábadozóra kerül, ahol egészségügyi személyzet és rendszeres orvosi felügyelet működik.

 • Információk közvetítésére, segítségkérő hívások fogadására és hajléktalanellátás koordinációjára is alkalmas non-stop telefonos szolgálatot működtetünk. A 24 órás telefonos szolgálatunk megállás nélkül fogadja a hívásokat a +36 1 338 41 86-os számon. A hajléktalan emberek információt kérhetnek tőlünk arról, hogy hol találnak az adott időpontban üres szálláshelyet. Bárki bejelentheti, ha veszélyben lévő hajléktalan emberről van tudomása. Segítséget kérhet a hajléktalanszállón, vagy nappali melegedőben dolgozó szociális munkás a diszpécsertől abban, hogy hova küldje azt a hajléktalant, akinek helyben nem tud segíteni.

 • Krízisautó szolgálatot működtetünk. A Diszpécser Szolgálat irányításával működik az a mobil utcai szolgálat, amely felkeresi a közterületen elő, veszélybe került embereket. A szociális munkás a helyszínen dönt a teendőkről és hosszú távú kapcsolatfelvételt kezdeményez, amelynek eredményeképpen szoros kapcsolat alakul ki a segítők és a fedél nélkül élő emberek között.

 • Utcán élők ügyeiben eljárunk. Három kerületben, a VII., VIII., és a IX. kerület egy részén utcai szociális munkát végzünk, melynek keretén belül segítői kapcsolatot tartunk fenn a közterületen élőkkel, és ennek során közvetlenül segítjük őket hivatalos ügyeik intézésében.

 • Nappali melegedőinkben működő ügyfélszolgálatainkon napközben bárki közvetlenül kérhet segítséget olyan ügyekben, amelyek nélkül nem volna képes érdekeit hatékonyan képviselni. Iratokat (személyi igazolvány, TAJ-kártya, adókártya, iskolai bizonyítványok) segítünk beszerezni. Közbenjárunk segélyügyeikben. Segítünk a munkanélküliség esetén járó ellátások megszerzésében, és a postai küldemények átvételében.

 • Pályázati források felhasználásával hozzájárulunk a hajléktalan emberek gyógyszer és gyógyászati eszközök kiváltásának költségeihez. Ügyfélszolgálati irodánkon a pályázati források nagyságától függő hozzájárulást kaphatnak gyógyszerköltségeihez. A támogatás – meghatározott havi összegkeretig – a közgyógyellátás keretén belül nem finanszírozható költségeket fedezi.

 • A regionális módszertani intézmény partnerszervezeteként éjjeli menedékhelyek, nappali melegedők, utcai szociális munkás szolgálatok szakmai műhelyét vezetjük.

 • Jogi tanácsadást nyújtunk azoknak a hajléktalan embereknek, akiket a hajléktalanságuk miatt jogsérelem ért. Jogászunk hétfőnként 9-13 óráig ügyfélfogadást tart az érkezési sorrendet tartva a Kürt utcai melegedőnkben.

 • A lakásvesztés veszélyében élők hétfő-kedd-szerdán 18-20 óra között hívhatják jogászunkat a +36 20 269 98 38-os számon, aki azonnali jogi tanáccsal tudja segíteni döntéseiben a bizonytalanokat. A program lehetőséget ad arra, hogy a telefonos segítséget kérők közül azok, akiknél az ügy bonyolultsága ezt indokolja, személyes találkozást kérjenek és kapjanak ügyvédünktől.

 • Szociológiai kutatást végzünk, melynek keretén belül minden év február harmadikán megszervezzük a kérdőíves adatfelvételt a hajléktalan emberek körében. A felmérés célja, hogy lássuk, miként változott meg az intézményeket használók köre, milyen a hajléktalan emberek aktuális jövedelmi helyzete, egészségi állapota, és rendelkeznek-e a mindennapi élethez szükséges kapcsolatokkal.

 • A Diszpécser Szolgálat közreműködésével adományokat fogadunk és osztunk szét a hajléktalanellátást nyújtó intézményekben, és az utcán élő emberek között.

 • Közvetítünk a hajléktalanokat kereső hozzátartozók és a hajléktalanok között. Ha valaki hajléktalannak vélt hozzátartozóját keresi, akkor lehetőség van arra, hogy a Diszpécser Szolgálat által minden intézménybe havonta elküldött, úgynevezett „Keresik” listára feltetesse a nevet. Amennyiben a keresett személy a hirdetmény nyomán felhívja a szolgálatunkat, személye azonosítása után megtudja, hogy ki kereste őt, és eldöntheti, hogy fel kívánja-e venni a kapcsolatot rokonával, ismerősével.

 • Főiskolai és egyetemi hallgatók számára szakmai gyakorlatot biztosítunk. Az alapítvány intézményei szociális munkásokat képző egyetemek és főiskolák terepgyakorlati helyszínei, ahol a diákok hosszabb-rövidebb időszakon keresztül részt vesznek a napi munkában.

 • Reggelenként a Kürt utcai és Práter utcai melegedőben ételt osztunk.

 • A szállón és nappali melegedőkben fürdési és mosási lehetőséget biztosítunk.

 • Kürt utcai ügyfélszolgálati irodánkon hétfőn, szerdán és pénteken 9 és 14 óra között igazolványok és iratok beszerzésében, pótlásában nyújtunk segítséget minden hajléktalan embernek.

 • Kürt utcai ügyfélszolgálatunkon postacímet létesíthetnek ügyfeleink, és leveleik átvételének lehetőségét is biztosítjuk minden munkanapon.

 • Közbenjárunk hajléktalan ügyfeleink segély- és nyugdíjügyeiben, segítünk jogosultságaik megszerzésében, szállás keresésében.

 • Vajdahunyad utcai melegedőnk mellett csomagmegőrzőt működtetünk hajléktalan emberek számára. Ezek lehetőséget biztosítanak az utcán élőknek arra, hogy meg tudják őrizni azokat a személyes holmikat, amelyeket nem tudnak mindig maguknál tartani. A csomagmegőrző használata mindkét helyen ingyenes, hozzávetőlegesen egy zsáknyi mennyiségű holmi tárolását teszi lehetővé.

 • A Práter utcai melegedőben lehetőséget biztosítunk arra, hogy a hajléktalan emberek munkát keressenek maguknak, lehetővé tesszük a telefonálást is.

 • Elhelyezkedést segítő támogatást nyújtunk természetbeni juttatással a munkába állás első hónapjára.

 • Team döntése alapján lakhatást segítő támogatást adunk, alacsony bérű saját és bérlakásaink, továbbá albérleti támogatás formájában.

 • A szállón lakóknak szabadidős, kulturális programokat szervezünk.

 • A Fedél Nélkül című lap írói és terjesztői számára folyamatosan futó művészeti pályázatot működtetünk, kiállításokat, felolvasóesteket, író-olvasó találkozókat szervezünk, közvetítünk a művészeti kiadók és a hajléktalan művészek között azért, hogy műveik megjelenhessenek a nagy nyilvánosság előtt.

 • Iskolai előadásokat tartunk a hajléktalanságról.

 • Városi Sétákat vezetünk a hajléktalanság problémáinak megismertetésére.

 • Akkreditált képzéseken oktatunk szociális területen dolgozó kollégákat, kézikönyvet állítunk össze, amelyben a szociális ellátásban dolgozók számára nélkülözhetetlen joganyagot dolgozzuk fel, és frissítjük évről-évre.

 • Nemzetközi kapcsolatot tartunk fenn. Tagjai vagyunk a FEANTSA nevű, brüsszeli székhelyű, EU által támogatott ernyőszervezetnek. Ez az a szervezet, amely az unió hajléktalan-ellátó szervezeteit összefogja.
  FEANTSA logo print quality