Előszó

1. A Hajléktalanok Etikai Kódexe (továbbiakban: Etikai Kódex) a hajléktalanok életét meghatározó etikai normákat tartalmazza.

2. A hajléktalan lét olyan szabadon választott életforma, amely a hajléktalan felelősségét meghatározó etikai elveken alapul.

3. A hajléktalan felelőssége a többi hajléktalannal, a szociális munkásokkal és az egyéb szakmák képviselőivel való együttműködésre terjed ki.

4. A hajléktalan felelősséget vállal a szociális munkások érdekeinek érvényesítésében.

A szociális munkás és a hajléktalan kapcsolata

5. A szociális munkás és a hajléktalan kapcsolata a kölcsönös bizalmon alapul.

6. A szociális munkások számára jutatott javakból a hajléktalan nem részesülhet.

A hajléktalan és a szociális szakma kapcsolata

7. A hajléktalan felelősséggel tartozik a segítő folyamatért, annak minőségéért.

8. A hajléktalan kötelessége, hogy folyamatosan nyomon kövesse a szociális szakma fejlődését és változását.

A hajléktalan társadalomhoz való viszonya

9. A hajléktalan a mindenkori kormányhoz lojális. Ezen elkötelezettségét nyíltan vállalja, s az országgyűlési választások alkalmával a számára külön kijelölt szavazókörben szavazatával ki is fejezi.

10. A hajléktalan önként vállalja, hogy csak a hajléktalanok számára fenntartott orvosi rendelőt és munkaügyi központot látogatja.