.
Kedves Partnereink,

A 3E program jogi csapata, a Hajléktalanok Jogvédő Fóruma három különböző kisokost állított össze, melyek a legutóbbi negyedéves találkozónkon felvázolt és átbeszélt témákról, azaz

- a szabálysértések fogalmáról, a szabálysértési eljárás indításának, menetének és a büntetés szabályairól,
- a tartozások leggyakoribb eseteiről, és a tartozások behajtásának lehetséges formáiról,
- a tartozások behajtásának bírósági határozat alapján történő végrehajtásáról,

és természetesen mindezek jogorvoslati lehetőségeiről adnak részletes írott tájékoztatást.

A 3E-találkozó résztvevőjének már átnyújtottuk a kisokosokat nyomtatott formában, ezúton szeretnénk a szélesebb közönséggel is megosztani ezeket, és arra biztatni, hogy forgassátok őket haszonnal - hisszük és tapasztaljuk, hogy szükség esetén valóban értékes segítséget jelenthetnek az ügyfelek számára.

Üdvözlettel:
Menhely Alapítvány
Jogvédő Fórum
és a teljes 3E csapat

Az alábbi kisokosokat adjuk közre:
  TARTOZÁSOK ÉS AZOK BEHAJTÁSA - jogi kisokos a tartozásokról és azok behajtásáról
  TARTOZÁSOK BEHAJTÁSÁNAK VÉGREHAJTÁSA - jogi kisokos a végrehajtási eljárásról
  MINDENNAPI SZABÁLYTALANSÁGOK - jogi kisokos a szabálysértési eljárásról

Magyarországon 2014. október 12-én önkormányzati választások lesznek, melyen minden magyar állampolgárnak joga van részt venni.
A Menhely Alapítvány Jogvédő Fóruma a lakcímmel nem, vagy csak településszintű lakcímmel rendelkező, fedél nélkül élő emberek számára tájékoztató összefoglalást ad ki a csatolt mellékletekben.

  Tájékoztató: hajléktalan emberek részvétele a 2014. évi önkormányzati választásokon - Budapest

norway

Miközben Lázár János ma Brüsszelben a Norvég Támogatási Alap képviselőivel tárgyal, Kenyától Egyiptomon át Szlovákiáig számos nemzetközi szervezet fejezi ki szolidaritását a magyar civileket ért kormányzati lépések kapcsán. Reggel 9-kor egységes közleményben  állnak ki a magyar civil szektor függetlenségéért és hívják fel a politikusok figyelmét arra, hogy bármilyen hatósági nyomásgyakorlás elfogadhatatlan és országhatárokon átnyúló nemzetközi visszhangra is talál.

A szolidaritási akció nem csupán azt demonstrálja, hogy határokon átnyúló társadalmi ügyekért képes a nemzetközi közösség egységes erőt felmutatva fellépni, hanem fontos üzenetet is hordoz: a pár nap alatt a világ legkülönbözőbb országaiban működő civil szervezetektől érkező támogató levelek, telefonhívások bizonyítják, hogy a nemzetközi közösség nem kér sem a megbélyegzésből, sem a politikai retorika mentén körvonalazódó a civileket egymás ellen hangoló, egymástól elszigetelő nyomásgyakorlási technikákból.

Bármilyen politikai támadás a civil szervezetek ellen a demokratikus berendezkedését veszélyezteti egy országnak. Emellett pedig nem mehetünk el szó nélkül. A mostani szolidaritási akciót követően nemzetközi partnereink továbbra is figyelemmel kísérik a magyarországi fejleményeket, mert mindannyian hisznek abban, hogy egy ország civil szervezeteinek megtámadása a globális civil társadalom közös ügye!

A szolidaritási akcióban résztvevő nemzetközi szervezetek listája a mellékletben.

  Nemzetközi szolidaritási akció a magyar civilekért
  International Solidarity Action: Stop Targeting Hungarian NGOs!

Magyarországon 2014. április 6-án országgyűlési választások lesznek, melyen minden magyar állampolgárnak joga van részt venni.
A Menhely Alapítvány Jogvédő Fóruma a lakcímmel nem, vagy csak településszintű lakcímmel rendelkező, gyakran fedél nélkül is élő emberek számára tájékoztató összefoglalást ad ki a csatolt mellékletekben.

  Tájékoztató:hajléktalan emberek részvétele a 2014. évi országgyűlési választásokon
  Átjelentkezők és településszintű lakosok részére kijelölt szavazókörök 2014. - Budapest
  Átjelentkezők és településszintű lakosok részére kijelölt szavazókörök 2014. - országos

Kedves Kollégák!

December 4-én hatályba lépett az a fővárosi rendelet, amely meghatározza az ún. "kijelölt közterületeket", ahol az életvitelszerű tartózkodás szabálysértésnek minősülhet.

A Menhely Alapítvány Jogvédő Fóruma nyert a Norvég Civil Alap pályázatán, így kapacitásaink bővülni tudnak, és munkánk jelentős részét arra szeretnénk fordítani, hogy a hajléktalan embereket a jogalkotáson és a jogalkalmazáson keresztül sújtó hátrányokat orvosoljuk. Amellett, hogy dolgozunk a hajléktalanságot büntető jogszabályok hatályon kívül helyezéséért, az egyedi ügyekben is segítenünk kell a hajléktalan embereknek. Ebben a ti segítségeteket is szeretnénk kérni, mert ti lesztek azok, akiknek a legtöbb információja lesz a jogszabályok alkalmazásáról, ti fogjátok tudni, hogy mi történik az utcán.

Készítettünk egy adatlapot, amit a letölthető formátumon túl online űrlapként is kitölthetővé tettünk. Arra kérünk benneteket, hogy ha olyan esettel találkoztok, ahol ügyfeleiteket életvitelszerű közterületen tartózkodás miatt megbüntetik, megpróbálják megbüntetni, felszólítják a tiltott terület elhagyására, stb., az adatlap kitöltésével dokumentáljátok az esetet, és azt juttassátok el hozzánk. Ha az érintettek nem is kérnek jogi segítséget, akkor is fontos, hogy megismerjük az egyes esetek körülményeit és ezen keresztül a jogalkalmazás gyakorlatát. Akik pedig szeretnének tovább lépni (fellebbezni, jogi segítséget, stb.), keressék a Jogvédő Fórumot - akár rajtatok keresztül is!

Segítségeteket előre is köszönjük, és igyekszünk a továbbiakban is naprakészen tájékoztatni titeket.

Üdvözlettel:

    Gurály Zoltán
Menhely Alapítvány
   Jogvédő Fórum

KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLY, LETÖLTHETŐ ADATLAP ÉS TÉRKÉP:

  Adatlap a közterület életvitelszerű használatával kapcsolatos esetek rögzítéséhez
  A budapesti tiltott területek egy részét tartalmazó térkép

(A Fővárosi Közgyűlés 77/2013. (XII. 3.) rendelete ezen a linken található: http://pmkh.jogtar.hu)

Az elektronikus űrlap ezen a linken érhető el:
https://docs.google.com/forms/d/1byEZSlHfDctcZ6DDj32VvVBnDFctpJgWjLmyFT8mdBE/viewform


A MENHELY ALAPÍTVÁNY HAJLÉKTALANOK JOGVÉDŐ FÓRUMÁNAK ELÉRHETŐSÉGEI:

www.menhely.hu - 3E,
www.facebook.com/3e.menhely
E-mail: 3e@menhely.hu
Skype név: menhely3e
Telefon: +36 20 418 4516, +36 1 789 6277

Kedves Kollégák!

Mint korábbi levelünkben jeleztük, új pályázatunk lehetőséget kínál arra, hogy az 1999 óta működő jogsegély-szolgálatunkat kiterjesszük az egész ország területére.

2013. november 15-től így minden csütörtök délelőtt 9:00-12:00 óra között elérhetőek leszünk skype-on, mobiltelefonon, és vezetékes telefonon a vidéken élő hajléktalan emberek számára is.

Online kapcsolaton keresztül közvetlenül egy jogásztól, dr. Kalota Ágnestől kérhetnek tanácsot a szolgáltatások használói. Természetesen nem csak a hajléktalan emberek kereshetnek minket, hanem Ti is fordulhattok hozzánk klienseitek problémáival!

Különösen fontosnak gondoljuk, hogy konzultáljunk a közterületen tartózkodás szabályainak változásával kapcsolatban. Talán már a helyi rendelet megszületését megelőző egyeztetésekben is segítségetekre lehetünk, de a konkrét ügyekkel kapcsolatban is bátran fordulhattok hozzánk. Célunk az – mint azt már korábban is írtuk –, hogy a szabályok adta keretek között próbáljunk meg hatékonyan segíteni a hajléktalan embereknek abban, hogy minél kevesebb hátrány érje őket. Azt gondoljuk, hogy minden információra szükségünk lesz azért, hogy ezt (közösen) meg tudjuk tenni. Jó lenne, ha minden a közterület-használattal kapcsolatos szabályokat érintő ügyről, eljárásról lenne adatunk. Az egyes esetek tanulságai, a jogszabályok helyi alkalmazása jelzés értékű lehet mind az ellátók, mind a hajléktalan-ellátás felelősei irányába.

A közeljövőben küldeni fogunk ezért egy olyan adatlapot, amelyet arra tudtok használni, hogy a közterület használat szabályainak megsértése miatt eljárás alá vont személyek ügyeit rögzítsük.

Ugyancsak a közterület-használatot érintő szabálysértésekkel kapcsolatosan mellékelünk egy tájékoztatót, amellyel megpróbálunk segíteni a szabálysértési törvény módosításának értelmezésében. Reméljük, a tájékoztató hasznotokra lesz.

Ha bármilyen további kérdésetek van, elérhetőségeinken feltehetitek azokat. Küldünk továbbá egy plakátot a programról, ezt kinyomtatva ki tudjátok tenni azokban a helyiségekben ahol ügyfeleiteket fogadjátok. Ha egyéb módon is tudjátok terjeszteni új szolgáltatásaink hírét, azt külön köszönjük.

További felvilágosításért hívjátok a +36 20 934 5821-es mobilszámot.

Üdvözlettel:

Menhely Alapítvány 3E
Hajléktalanok Jogvédő Fóruma

Letölthető csatolt anyagok:

  Tájékoztató levél az országos Jogvédő Fórumról
  A 3E program rövid ismertetője, elérhetőségek
  Az országos Hajléktalan Jogvédő Fórum plakátja FF
  Az országos Hajléktalan Jogvédő Fórum plakátja
  A közterületi tartózkodás jogi szabályozása 2013. október 15-től

E 3E programelem célja elsősorban a jogérvényesítés, a jogszerűség biztosítása. A programmal egyaránt célozzuk a hajléktalan embereket, a velük foglalkozó szakembereket, valamint a jogalkotókat és a jogalkalmazókat. A hajléktalan emberek és segítőik számára ügyfélfogadást, konzultációs lehetőséget biztosítunk (személyes, elektronikus, telefonos formában egyaránt), melynek keretében egyéni ügyekben tudjuk segíteni a jogszabályok értelmezését, az adott ügy dokumentumainak áttekintését, értelmezését. Ügyfeleinkkel megismertetjük a szükséges és lehetséges további jogi lépéseket, segítünk az ezekhez kapcsolódó hivatalos iratok (válaszlevelek, beadványok, kifogások, fellebbezések, panasztételek, stb.) elkészítésében.

Munkánk másik részét a jogszabályok változásainak folyamatos követése jelenti, valamint igyekszünk naprakész ismereteinket átadni a hajléktalan emberekkel foglalkozó segítő szakemberek számára. Folyamatosan gyűjtjük a jogalkalmazási gyakorlatokat is, és monitorozzuk, hogy azok megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak, a jogszerűség követelményének. Igény szerint jogszabályi, jogalkalmazási, jogkövetési kérdésekben szívesen szervezünk nyitott tájékoztatókat, megbeszéléseket, többszereplős egyeztetéseket.

LETÖLTÉS: